Implementarea proiectului


Începând cu luna iulie 2018 a demarat implementarea proiectului „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”, Contract: POCU/298/3/14/121328.

Persoanele din grupul țintă al proiectului beneficiază de măruri active de ocupare constând în actiuni integrate de consiliere psiho-sociala și profesionala, de formare profesionala si de certificare a competentelor inclusiv cele dobandite in sistem non-formal, de mediere si de plasare pe piata muncii.

Activitățile proiectului sunt implementate în localitățile din județul Dolj: Craiova, Bailesti, Calafat, Segarcea, Dabuleni, Amarastii de Jos, Cetate, Farcas, Marsani, Malu Mare. Cursurile de formare profesională organizate în cadrul proiectului abordează calificări necesare practicării unor ocupații solicitate pe piața muncii, în vederea corelării ofertei de competențe cu cerințele pieței muncii, și anume: Confecționer asamblor articole textile, Lucrator în structuri pentru construcții, Lucrător în comerț, Cameristă, Agent curațenie (cursuri de nivel 2, 360 de ore pe durata a 3 luni) și Zugrav-tapetar, Coafor și Cofetar-patiser (cursuri de nivel 3, 720 de ore pe durata a 6 luni).

Pentru a fi contactați pentru inregistrarea în grupul țintă al proiectului, vă rugăm citiți informațiile si transmiteți datele solicitate la link-ul: [Inregistrare grup țintă]