Anunț selecție formatori

ANUNȚ SELECȚIE FORMATORI

in cadrul proiectului POCU/298/3/14/121328 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”

Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Cartier Rovine, Strada Maramures, Bloc 21-21, scara 1, apartament 3, parter, organizeaza selectie in vederea ocuparii posturilor de formatori în cadrul proiectului: POCU/298/3/14/121328 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”:

– in localitatea Craiova, Judetul Dolj:
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Lucrător in structuri pentru constructii” cu durata de 3 luni, totalizand 360 ore;
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Agent curatenie” cu durata de 3 luni, totalizand 360 ore;
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Confecționer asamblor articole textile” cu durata de 3 luni, totalizand 360 ore;
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Camerista” cu durata de 3 luni, totalizand 360 ore;
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Zugrav-tapetar-ipsosar-vopsitor” cu durata de 3 luni, totalizand 360 ore;

– in localitatea Segarcea, Judetul Dolj:
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Agent curatenie” cu durata de 3 luni, totalizand 360 ore;

– in localitatea Marsani, Judetul Dolj:
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Confecționer asamblor articole textile” cu durata de 3 luni, totalizand 360 ore;

– in localitatea Farcas, Judetul Dolj
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Confecționer asamblor articole textile” cu durata de 3 luni, totalizand 360 ore;

– in localitatea Bailesti, Judetul Dolj
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Cofetar-patiser” cu durata de 6 luni, totalizand 720 ore;
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Lucrator in comert” cu durata de 6 luni, totalizand 720 ore;

– in localitatea Calafat, Judetul Dolj:
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Lucrător in comert” cu durata de 6 luni, totalizand 720 ore;

– in localitatea Dabuleni, Judetul Dolj:
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Cofetar-patiser” cu durata de 6 luni, totalizand 720 ore;

– in localitatea Cetate, Judetul Dolj
– un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Coafor” cu durata de 6 luni, totalizand 720 ore;

Toate cursurile vor contine atat modul teoretic cat si instruire practica.

Dosarele candidaţilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor, sediul in Craiova, Cartier Rovine, Strada Maramures, Bloc 21-21, scara 1, apartament 3, parter, in perioada 19.09.2018-26.09.2018.
Documentele dosarului de selectie:
– Cerere de inscriere pentru concurs;
– Curriculum Vitae / copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul de calificare vizat;
– Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;
– Copie certificat formator/ adeverinta.

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;
– Să aibă abilităţi bune de comunicare scris şi vorbit.
– Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;
– Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;
– Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;
– Domiciliul in localitatile proiectului sau posibilitate de deplasare in localitati (se deconteaza combustibilul auto).

Proba de interviu va avea loc in data de 27.09.2018 la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor din Craiova, Cartier Rovine, Strada Maramures, Bloc 21-21, scara 1, apartament 3, parter, incepand cu ora 10:00.
Pentru mai multe informatii privind proiectul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”,
Persoana de contact: Mirela Sandu, Manager proiect, CEPIR, Craiova, Bdul Dacia, bl.175J, sc.1, ap.4, Sediu implementare proiect: Craiova, str. Maramureșului bl.21-21, sc.1, ap.3, Tel.: 0721016111, Tel./fax: 0351423614, e-mail: cepir@yahoo.com