Cursurile de calificare profesională

In cadrul proiectului sunt organizate cursuri de calificare profesionala, in perioada ianuarie-octombrie 2019.
Persoanele care solicită înregistrarea în grupul țintă al proiectului, pentru participarea la activitățile proiectului și înscrierea la un curs de calificare profesională, trebuie să aparțină categoriilor de persoane șomere și inactive.
Din grupul țintă al proiectului nu pot face parte persoanele aparținând categoriei NEETs – tineri care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani.