Anunț selecție formatori curs Agent curățenie clădiri și mijloace de transport

in cadrul proiectului POCU/298/3/14/121328 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj” Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Cartier Rovine, Strada Maramures, Bloc 21-21,…

Campanie recrutare grup tinta

In cadrul proiectului sunt organizate in localitatea Craiova, in perioada ianuarie-octombrie 2019 cursuri de calificare profesionala. Persoanele care solicită înregistrarea în grupul țintă al proiectului, pentru participarea la activitățile proiectului și înscrierea la un curs de calificare profesională, trebuie să aparțină categoriilor de persoane șomere și inactive. Din grupul țintă…