Anunt selectie formatori curs ”Operator introducere validare si prelucrare date”

in cadrul proiectului POCU/298/3/14/121328 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj” Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Cartier Rovine, Strada Maramures, Bloc 21-21,…

Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale

In cadrul proiectului se realizeaza evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale pentru 10 persoane din grupul tinta al proiectului. In urma evaluarii competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non- formale și/sau informale, cei 10 beneficiari din…