Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale


In cadrul proiectului se realizeaza evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale pentru 10 persoane din grupul tinta al proiectului. In urma evaluarii competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non- formale și/sau informale, cei 10 beneficiari din grupul tinta al proiectului obtin o calificare si primesc un certificat de calificare.