Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj


CONTACT

Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

Craiova, Cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc.1, ap.3

Telefon: 0721 016111, Telefon/Fax: 0351 434860

E-mail: cepir@yahoo.com