Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj


METODOLOGII ȘI PROCEDURI

Metodologiile de implementare și procedurile de lucru/selecție necesare implementării proiectului au drept scop îmbunătăţirea sustenabilă a situaţiei grupului ţintă și au în considerare:
– mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcină/obiectiv şi realizarea acestora conform specificaţiilor şi în intervalul de timp alocat, pentru a exista o abordare unitara si integrata a acestor aspecte;
– comunicarea permanentă cu factorii de decizie regionali şi locali şi beneficiarii potenţiali ai proiectului în vederea determinării aşteptărilor şi necesităţilor acestora şi a evoluţiei în timpul implementării proiectului;
– furnizarea permanentă de informaţii pentru implementarea proiectului în funcţie de necesităţile identificate ale beneficiarilor;
– monitorizarea permanentă a indicatorilor şi rezultatelor directe şi indirecte şi raportarea internă şi externă – către finanţator şi în media;
– identificarea deviaţiilor, a cauzelor şi a acţiunilor corective necesare.

[Procedura de implementare a activităților proiectului]

[Procedura de identificare, înregistrare și monitorizare grup țintă]

[Procedura privind consilierea profesionala a grupului țintă]

[Procedura privind medierea si plasarea pe piata muncii a grupului țintă]