Anunt selectie formatori curs Zugrav-Tapetar-Ipsosar

in cadrul proiectului
POCU/298/3/14/121328 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”

Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Cartier Rovine, Strada Maramures, Bloc 21-21, scara 1, apartament 3, parter, organizeaza selectie in vederea ocuparii posturilor de formatori în cadrul proiectului: POCU/298/3/14/121328 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”:

trei posturi de formatori pentru cursul de calificare profesionala in meseria “Zugrav-Tapetar-Ipsosar”

Cursul de calificare profesională:
– se va desfăsura in localitatea Dăbuleni, judetul Dolj
– perioada de desfasurare este septembrie-decembrie 2019
– durata cursului este de 720 de ore/ 90 de zile
– cursul contine modul de instruire teoretica si modul de instruire practica.

Dosarele candidaţilor se depun la sediul CEPIR, Craiova, Cart.Rovine, Str.Maramures, Bloc 21-21, scara 1, apartament 3, parter, pana la data de 19.08.2019 ora 12.00.
Documentele dosarului de selectie:
– Cerere de inscriere pentru concurs;
– Curriculum Vitae / copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul de calificare vizat;
– Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;
– Copie certificat formator/ adeverinta.

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;
– Să aibă abilităţi bune de comunicare scris şi vorbit.
– Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;
– Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;
– Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;
– Domiciliul in localitatile proiectului sau posibilitate de deplasare in localitati (se deconteaza combustibilul auto).

Proba de interviu se va anunta odata cu lista canditatilor care au promovat etapa de selectie a dosarelor si va avea loc la sediul CEPIR din Craiova, Cartier Rovine, Strada Maramures, Bloc 21-21, scara 1, ap.3, parter.
Pentru mai multe informatii la tel. 0721016111, e-mail: cepir@yahoo.com