Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Titlul proiectului: „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”
Contract: POCU/298/3/14/121328


RAPORT
privind diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului
„Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare
a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă
și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”
POCU/298/3/14/121328
PROIECTUL

Centru European pentru Promovarea și Integrarea Romilor (CEPIR) a derulat în perioada iulie 2018-decembrie 2019, proiectul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”, contract POCU/298/3/14/121328.
Scopul proiectului a fost facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii durabile pentru 360 de persoane din grupul tinta al proiectului (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, cetateni romani apartinand minoritatii rome) din judetul Dolj.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1. Stimularea ocuparii prin servicii de informare, consiliere profesionala si mediere pentru 360 de șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj.
OS2. Cresterea ocuparii prin plasarea pe piata muncii a unui numar de 152 de șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj.
OS3. Îmbunătățirea nivelului de competente si certificarea competentelor prin programe de formare profesională necesare practicării unei ocupații solicitate pe piața muncii, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal si informal, pentru 296 de șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj.
Proiectul a constat in aplicarea unor pachete personalizate de masuri active de ocupare pentru fiecare membru al grupului tinta al proiectului (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural din județul Dolj – mai putin tineri someri din categoria NEETs), care cuprind actiuni integrate de informare si consiliere profesionala, de formare profesionala si de certificare a competentelor inclusiv cele dobandite in sistem non-formal, de mediere si de plasare pe piata muncii, cu scopul de a asigura facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii durabile pentru 360 de persoane din grupul tinta al proiectului.
Pachetele personalizate de masuri de ocupare contribuie la imbunatațirea nivelului de competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a grupului tinta al proiectului, s-au aplicat in mod personalizat fiecarui membru al grupului tinta, tinand cont de nevoile, abilitatile, competentele si interesele acestora si au avut ca rezultat facilitarea accesului la locuri de munca pentru categoriile grupului tinta al proiectului, prin adaptarea competentelor acestora la nevoile reale ale angajatorilor de pe piaţa muncii.
Proiectul a produs un efect pozitiv pe termen lung, in sensul imbunatatirii situaţiei categoriilor din grupul tinta al proiectului prin cresterea ocuparii acestora pe piata muncii – prin asigurarea unui venit financiar stabil care sta la baza imbunatatirii si dezvoltarii sociale si profesionale a beneficiarilor proiectului si prin oferirea de oportunitati si facilitarea tranzitiei acestora catre piata muncii – prin dobandirea de competente profesionale si mediere pe piata muncii.

REZULTATE

Rezultatele previzionate in cadrul proiectului au fost:  

 • 360 de persoane identificate si inregistrate in grupul tinta al proiectului, care beneficiaza de informare si consiliere profesionala si de mediere pe piata muncii;
 • 308 de persoane care participa la cursurile de calificare profesionala si care beneficiaza de imbunatatirea nivelului de competente profesionale;
 • 244 de persoane care obtin o calificare profesionala in urma sustinerii examenului la finalizarea cursurilor de calificare profesionala pentru certificarea competentelor;
 • 42 persoane care participa la cursuri de initiere pentru dobandirea de competente IT si care obtin certificate de absolvire;
 • 10 persoane care isi certifica competentele profesionale prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal si obtin certificate de calificare profesionala prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal;
 • 152 de persoane care beneficiaza de plasare pe piata muncii prin obtinerea unui loc de munca, inclusiv cele care desfaşoara o activitate independenta.

Rezultatele obtinute la finalizarea proiectului au fost:

 • 445 de persoane identificate si inregistrate in grupul tinta al proiectului care au beneficiat de informare si consiliere profesionala si de mediere pe piata muncii;
 • 321 de persoane care au participat la cursurile de calificare profesionala si care au beneficiat de imbunatatirea nivelului de competente profesionale;
 • 303 persoane care au obtinut o calificare profesionala in urma sustinerii examenului la finalizarea cursurilor de calificare profesionala pentru certificarea competentelor;
 • 40 persoane care au participt la cursuri de initiere pentru dobandirea de competente IT si care au obtinut certificate de absolvire;
 • 10 persoane care si-au certificat competentele profesionale prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal si care au obtinut certificate de calificare profesionala prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sisem non-formal si informal;
 • 243 de persoane care au beneficiat de plasare pe piata muncii prin obtinerea unui loc de munca, inclusiv cele care desfaşoara o activitate independenta.

ACTIVITĂȚI

Activitatile proiectului au fost definite si structurate în vederea realizarii obiectivelor si rezultatelor propuse prin proiect:

 1. Identificarea, mentinerea si monitorizarea beneficiarilor proiectului.

Activitatea a cuprins identificarea si inregistrarea in grupul tinta al proiectului a unui numar de minim 360 de persoane, dintre care: 180 persoane someri și inactivi (50% din GT – din care Persoane cu vârsta peste 54 de ani (20% din GT) si Someri pe termen lung, Persoane cu dizabilitati, Persoane cu studii primare (ISCED1) sau gimnaziale (ISCED2), Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) (30% din GT)); 72 persoane Roma (20% din GT) si 108 persoane Din zona rurală (30% din GT).

 1. Furnizarea serviciilor specializate pentru stimularea ocuparii grupului tinta al proiectului

2.1. Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională pentru grupul tinta al proiectului.

Activitatea a cuprins servicii de informare și consiliere profesională acordate membrilor grupului tinta al proiectului, constand in informari despre dinamica pietei muncii si evolutia ocupatiilor, asupra oportunitatilor de calificare si angajare, asupra accesului la orientare si formare profesionala, informari asupra legislatiei muncii si a drepturilor/indatoririlor angajatului/angajatorului, depistarea aptitudinilor si stabilirea nivelului de calificare necesar, consiliere in domeniul carierei si orientare profesionala, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilitatilor si increderii în sine a beneficiarilor proiectului in vederea luarii de catre acestia a deciziei privind propria cariera, instruirea in metode si tehnici pentru cautare a unui loc de munca (identificarea pasilor ce trebuie urmati in cautarea unui loc de munca, realizarea unui CV, a unei scrisori de intentie, sustinerea unui interviu, utilizarea mediului online pentru gasirea unui loc de munca etc.).

2.2. Furnizarea serviciilor de mediere a muncii si plasarea pe piata muncii a membrilor grupului tinta al proiectului.

Activitatea a realizat legatura dintre cererea si oferta de pe piata muncii si a avut ca scop punerea in legatura a beneficiarilor proiectului cu angajatorii, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu, prin angajarea sau ocuparea unui loc de munca de catre beneficiarii proiectului.

 1. Organizarea si derularea programelor de formare pentru membrii grupului tinta al proiectului

3.1. Organizarea si derularea programelor de formare profesionala in ocupatii solicitate pe piata muncii pentru membrii grupului tinta la proiectului.

Activitatea a cuprins organizarea cursurilor de calificare profesionala, cu toate actiunile de pregatire: realizarea suporturilor de curs, selectarea formatorilor, formarea grupelor de cursanti, intocmirea dosarelor de inscriere la cursurile de calificare profesionala in ocupatii solicitate pe piata muncii, desfasurarea cursurilor si sustinerea examenelor pentru certificarea competentelor si obtinerea certificatelor de calificare profesionala.

3.2. Organizarea cursurilor de specializare pentru dobandirea competentelor TIC.

Activitatea a cuprins organizarea cursurilor de initiere in domeniul TIC pentru dobandirea competentelor IT. Pe langa competentele de utilizare a unui computer, participantii au fost instruiti cu privire la mediul online, cum il pot folosi in sprijinul gasirii unui loc de munca sau pentru a porni o afacere pe cont propriu, instrumentele de marketing online, de promovare, de prospectare a pietei, comert online etc.

 1. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

Activitatea a cuprins evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale. Competentele obținute pe alte căi decât cele formale sunt competentele obtinute prin calea non-formala – adica practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea si prin calea informala se intelege modalitatea de formare profesionala neinstitutionalizata, nestructurata si neintentionata – contact nesistematic cu diferite surse socio-educationale, familie, societate sau mediu profesional.

 1. Informare si publicitate

Activitatea a cuprins actiuni care au avut drept scop diseminarea activitatilor si obiectivelor proiectului, a rezultatelor obtinute in urma implementarii proiectului, dar si in vederea asigurarii de vizibilitate a finantarii proiectului (in cadrul evenimentului de lansare si finalizare a proiectului, comunicate de presa, materiale tiparite, materiale video si pawerpoint, site-ul proiectului, pagina de facebook a proiectuui, diseminare in mediu online).

INFORMARE SI PUBLICITATE

Informarea si publicitatea proiectului a avut ca scop diseminarea activitatilor si obiectivelor proiectului, a rezultatelor obtinute prin implementarea proiectului, dar si in vederea asigurarii de vizibilitate a finantarii proiectului (in cadrul evenimentelor de lansare si finalizare a proiectului, comunicate de presa, materiale tiparite, materiale video si pawerpoint, site-ul proiectului, diseminare in mediu online).

Informarea si publicitatea proiectului s-a realizat atat prin distribuirea materialelor publicitare si informative (pliante, afise, flayere) in randul membrilor comunitatilor din localitatile de implementare a proietcului, cat si prin publicarea acestora in mediul online (site www.sprijinangajare.centruleuropean.ro si pagina de facebook  https://www.facebook.com/Sprijin-angajare-2161893337423262/, unde au fost postate informatii relevante privind evolutia proiectului si desfasurarea principalelor evenimente, care, fiind accesibile publicului larg, asigura vizibilitate la nivel national, atingandu-se astfel obiectivul de diseminare a informatiilor referitoare la proiect in vederea multiplicarii rezultatelor proiectului.

CURSURILE DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Cursurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului au abordat calificari necesare practicarii unor ocupatii solicitate pe piata muncii, in vederea corelarii ofertei de competente cu cerintele pietei muncii, astfel incat sa faciliteze beneficiarilor proiectului insertia catre piața muncii prin dobandirea si certificarea de competente profesionale in calificari pentru ocupatii cerute pe piata muncii.

La cursurile de calificare profesională organizate in cadrul proiectului au participat 321 de persoane din grupul tinta al proiectului, obtinand calificari profesionale in meseriile:

 • Lucrator in structuri pentru constructii organizat in localitatea Ocolna, judetul Dolj;
 • Agent curatenie cladiri si mijloce de transport organizat in localitatile Cetate si Dabuleni, judetul Dolj;
 • Confectioner asamblor articole din textile organizat in localitatea Daneti, judetul Dolj;
 • Lucrator in comert organizat in localitatea Craiova, judetul Dolj;
 • Cofetar-Patiser organizat in localitatea Filiasi, judetul Dolj;
 • Zugrav-Tapetar-Ipsosar-Vopsitor organizat in localitatea Dabuleni, judetul Dolj.

Organizarea cursurilor de calificare profesionala a fost puternic mediatizata prin distribuirea de materiale tiparite si prin publicarea acestora in mediul online:

 • pe site-ul proiectului sprijinangajare.centruleuropean.ro
 • pe pagina de facebook a proiectului: https://www.facebook.com/Sprijin-angajare-2161893337423262/
 • pe site-ul asociatiei Cepir: www.centruleuropean.ro
 • pe pagina de facebook a asoci atiei Cepir: https://www.facebook.com/CEPIR-723598110983712

Asociatia Cepir, ca furnizor autorizat de formare profesionala, dupa finalizarea proiectului a continuat pregatirea si organizarea de cursuri de calificare profesionala in ocupatii adaptate la solicitarile de pe piata muncii, pentru care are intocmita o baza de date cu solicitanti pentru dobandirea si dezvoltarea de competente profesionale prin cursuri de calificare/recalificare profesionala. Programele de formare furnizate au fost actualizate/îmbunatatite pentru a raspunde nevoilor pietei muncii, prin adaptare la noi tehnologii si schimbarile survenite pe piata muncii. Au fost identificate competentele solicitate de angajatori si au fost autorizate programe de formare pentru adresarea nevoilor reale. Astfel, Asociatia Cepir a intocmit dosare de autorizare pentru sustinerea cursurilor de calificare profesionala si a obtinut autorizatiile de desfasurare a cursurilor de calificare profesionala in meseriile respective.

Diseminarea rezultatelor proiectului catre alte entitati, a fost realizata prin distribuirea de materiale tiparite si materiale postate online. Materialele tiparite au fost distribuite in cadrul unor evenimente organizate (campanii/caravane informare, evenimente deschidere activitati), cat si prin deplasari in comunitatile din localitati din judetul Dolj. Materialele online au fost distribuite pe site-ul proiectului: https://sprijinangajare.centruleuropean.ro/

Diseminarea rezultatelor, a expertizei si experientei privind medierea si plasarea pe piata muncii catre alte entitati interesate sa acorde servicii de informare, consilierea, mediere si plasare pe piata muncii, a fost realizata prin punerea la dispozitia acestora a procedurilor si metodologiilor de lucru aplicate pe parcursul proiectului, atat in cadrul evenimentelor organizate pe parcursul proiectului cat si dupa finalizarea lui, fiind accesibile in mediul online.

Dupa finalizarea proiectului, Asociatia Cepir a avut in vedere accesarea altor finantari, astfel incat sa aplice masurile de ocupare implementate in cadrul proiectului si catre alte grupuri tinta, cu alte localizari, prin care sa beneficieze de masuri de ocupare pe piata muncii. Asociatia Cepir a transferat astfel expertiza si experienta dobandita pe parcursul proiectului, in implementarea altor proiecte cu finantare europena. In acest sens, Asociatia Cepir a accesat noi finantari nerambursabile:

 • „Imbunatatirea nivelului de competente si cresterea ocuparii tinerilor NEETs din judetul Dolj”, POCU/908/1/3/150503;
 • „Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia”, POCU/726/6/12/134938;
 • ”Sprijin acordat studentilor antreprenori”, POCU/829/6/13/140140.

Informatiile privind obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului pot fi accesate atat din materiale tiparite/video realizate, cat si din materialele postate pe site-ul proiectului https://sprijinangajare.centruleuropean.ro/, pe pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/Sprijin-angajare-2161893337423262/ sau pe pagina asociatie Cepir  https://www.facebook.com/CEPIR-723598110983712 si pot fi folosite ca exemplu de buna practica in impementarea unor actiuni asemanatoare de sprijinire a persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca,  multiplicate in proiecte ulterioare, cu alte grupuri tinta si alte localizari la nivel local, regional, sectorial sau national.

Din punct de vedere institutional, dupa finalizarea implementarii proiectului, Asociatia Cepir a beneficiat de know how-ul acumulat în cadrul proiectului, expertiza si experienta, precum si de dotarile logistice, informationale etc, ceea ce va permite desfasurarea în continuare, în conditii optime, a activitatilor structurilor dezvoltate prin proiect.