Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj


ÎNREGISTRARE GRUP ȚINTĂ

Persoanele înregistrate în grupul țintă al proiectului beneficiază de măruri active de ocupare constând în actiuni integrate de consiliere psiho-sociala și profesionala, de formare profesionala si de certificare a competentelor inclusiv cele dobandite in sistem non-formal, de mediere si de plasare pe piata muncii.

Activitățile proiectului sunt implementate în localitățile din județul Dolj: Craiova, Bailesti, Calafat, Segarcea, Dabuleni, Amarastii de Jos, Cetate, Farcas, Marsani, Malu Mare. Cursurile de formare profesională organizate în cadrul proiectului abordează calificări necesare practicării unor ocupații solicitate pe piața muncii, în vederea corelării ofertei de competențe cu cerințele pieței muncii, și anume: Confecționer asamblor articole textile, Lucrator în structuri pentru construcții, Lucrător în comerț, Cameristă, Agent curațenie (cursuri de nivel 2, 360 de ore pe durata a 3 luni) și Zugrav-tapetar, Coafor și Cofetar-patiser (cursuri de nivel 3, 720 de ore pe durata a 6 luni).

Persoanele care sunt înregistrate în grupul țintă la proiectului trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • să nu fi participat la aceleași activități ale proiectului în alt proiect cofinanțat din Fondul Social European;
 • este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate;
 • va avea disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat in localitățile de implementare a proiectului;
 • este cetățean UE cu domiciliu sau reședinta legală în România, în regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Dolj;
 • să se ragasească în categoria de persoane eligibile pentru grupul țintă al proiectului:
  • șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație);
  • persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență);
  • cetățeni români aparținând minorității roma.
 • să nu aparțină categoriei de tineri someri NEETs – tineri care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani.

 

PENTRU A FI CONTACTAȚI PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI COMPLETATI DATELE SOLICITATE:

— pentru acest proiect, inregistrarea in grupul tinta a fost finalizata —