Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj


ASOCIAȚIA CEPIR

Centrul European pentru Promovarea și Integrarea Romilor a fost infiintat in toamna anului 2006, la initiativa unui grup de tineri intelectuali romi.

Scopul asociatiei este de a promova valorile democratiei reale prin:

 • Apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor sai, in special ale cetatenilor romani de etnie rroma, potrivit Constitutiei Romaniei, dar si a Conventiilor internationale la care Romania este parte;
 • Prevenirea si combaterea discriminarii rasiale;
 • Identificarea si formarea unei elite romany creatoare de modele referentiale, prin sinteza valorilor traditionale cu cele moderne.

Obiectivele Asociației Cepir în realizarea scopului propus:

 • Crearea bazelor pentru realizarea unor parteneriate durabile cu autoritatile centrale si locale, in privinta implementarii de programe prin care sa se asigure dezvoltarea accesului cetatenilor romani de etnie rroma la diferite servicii, in special cele considerate vitale: educatie, sanatate, asistenta sociala;
 • Apararea drepturilor de cetateni, fara deosebire de origine etnica, sex, religie sau apartenenta politica si fara nici o discriminare fata de celelalte etnii existente pe teritoriul statului roman;
 • Combaterea tuturor formelor de discriminare, rasism si xenofobie, pentru deconstructia stereotipurilor si promovarea multiculturalismului;
 • Monitorizarea modului in care autoritatile publice respecta si aplica legislatia privind drepturile omului, prevenirea si combaterea discriminarii, protectia sociala;
 • Protejarea cetatenilor romani de etnie rroma asupra carora se savarsesc abuzuri de orice fel din partea institutiilor sau autoritatilor de stat, persoane fizice sau juridice private care lezeaza sub orice forma demnitatea, personalitatea, fizicul, psihicul, partea economica a cetateanului si a familiei acestuia si reprezentarea celor lezati pentru repunerea in drepturi si acordarea masurilor reparatorii
 • Definirea, identificarea si crearea unei elite a rromilor, creatoare de modele referentiale
 • Emanciparea sociala si profesionala a populatiei de etnie rroma;
 • Sustinerea intelegerii si a deplinei egalitati a cetatenilor de etnie rroma cu populatia majoritara si cu cetatenii celorlalte etnii, care traiesc pe teritoriul statului roman, in domeniul vietii publice, sociale, economice, culturale, etc. si integrarea rromilor in cadrul societatii din Romania;
 • Colaborarea cu alte organizatii de tineret sau studentesti, cu toate ministerele si celelalte organisme ale statului, precum si cu firme de stat si particulare, organizatii interne si externe in vederea promovarii accesului la educatie, sanatate, locuri de munca, pentru integrarea mai buna in viata sociala si asigurarea egalitatii de sansa in toate domeniile;
 • Protejarea copiilor, elevilor si studentilor de etnie roma si sustinerea intereselor acestora in fata institutiilor de invatamant , a inspectoratelor scolare si M.E.C.;
 • Organizarea unor programe pentru minoritatea romilor privind cursuri de formare si informare, cercetari de limba, cultura, traditii, cunoastere reciproca;
 • Elaborarea de programe de dezvoltare comunitara, interventie sociala, pentru comunitati si familii sarace de rromi;
 • Acordarea de burse pentru studentii rromi;
 • Sprijinirea revigorarii unor meserii traditionale;
 • Afirmarea si imbogatirea limbii romani;
 • Crearea unui fond cu caracter umanitar din donatii, provenite de la persoane fizice sau juridice, romane sau straine, de la organizatii din tara sau strainatate, si din organizarea de campanii de strangere de fonduri.