Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj


ACHIZIȚII

Achizițiile de bunuri și servicii realizate în cadrul proiectului asigură logistica pe perioada implementarii proiectului și buna desfasurare a activitatilor de management și a activităților din planul de implementare al proiectului: servicii de informare, consiliere si mediere, organizarea de evenimente, inregistrarea grupului tinta, programele de formare, teorie si practica.

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IT
[Anunț procedură achiziție echipamente IT]
[Caracteristici tehnice echipamente IT]

ACHIZIȚIE MOBILIER
[Anunț procedură achiziție mobilier]