Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj


ACHIZIȚII

Achizițiile de bunuri și servicii realizate în cadrul proiectului asigură logistica pe perioada implementarii proiectului și buna desfasurare a activitatilor de management și a activităților din planul de implementare al proiectului: servicii de informare, consiliere si mediere, organizarea de evenimente, inregistrarea grupului tinta, programele de formare, teorie si practica.

ACHIZIȚIE SERVICII EVALUARE SI CERTIFICARE COMPETENTE PROFESIONALE
[Anunț procedură achiziție servicii evaluare si certificare competente]

ACHIZIȚIE SERVICII DE INCHIRIERE ECHIPAMENTE INFORMATICE
[Anunț procedură achiziție servicii inchiriere echipamente informatice]

ACHIZIȚIE MATERIALE PENTRU DESFĂȘURAREA CURSURILOR DE NIVEL 2 ȘI NIVEL 3
[Anunț procedură achiziție materiale curs]

ACHIZIȚIE SERVICII ÎNCHIRIERE SĂLI DE CURS PENTRU DESFĂȘURAREA CURSURILOR DE NIVEL 2 ȘI NIVEL 3
[Anunț procedură achiziție servicii de inchiriere sali]

ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING PENTRU PARTICIPANTII LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA
[Anunț procedură achiziție servicii de catering]
[Specificatii tehnice servicii de catering]
[Formulare]

ACHIZIȚIE SERVICII DE MULTIPLICARE SUPORTURI PENTRU CURSURI DE CALIFICARE
[Anunț procedură achiziție servicii de multiplicare suporturi de curs]

ACHIZIȚIE SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE INFORMATIVE SI DE PROMOVARE
[Anunț procedură achiziție servicii de editare si tiparire materiale informative si de promovare]

ACHIZIȚIE SERVICII DE LEASING AUTO
[Anunț procedură achiziție servicii de leasing auto]

ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING – CONFERINTA DE LANSARE
[Anunț procedură achiziție servicii de catering – conferinta de lansare]

ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBLICITATE (ANUNTURI/COMUNICATE DE PRESA)
[Anunț procedură achiziție servicii publicitate]
[Specificatii tehnice achiziție servicii publicitate]

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IT
[Anunț procedură achiziție echipamente IT]
[Caracteristici tehnice echipamente IT]

ACHIZIȚIE MOBILIER
[Anunț procedură achiziție mobilier]

ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL AUTO SUB FORMA DE BONURI VALORICE
[Anunț procedură achiziție combustibil]