Implementarea proiectului

Începând cu luna iulie 2018 a demarat implementarea proiectului „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”, Contract: POCU/298/3/14/121328. Persoanele din grupul țintă al proiectului beneficiază de măruri active de ocupare constând în…